Pohřební služba Vsetín – Jozef Orgoník


 

Budeme pro vás oporou

Potřebujete vyřídit pohřeb? Pohřební služba Vsetín – Jozef Orgoník poskytuje komplexní pohřební služby, aby se truchlící rodina nemusela zabývat záležitostmi, které jsou pro ni v takové situaci pouze zátěží. V případě úmrtí blízkého vám pomůžeme vyřídit pohřeb a vyplnit veškeré nutné formuláře. Zajistíme rakve, urny, smuteční kytice, pohřební věnce i smuteční oznámení - parte

Zaměřujeme se na pohřby s obřadem. Smuteční obřad je přechodovým rituálem a zároveň je důležitou součástí života pozůstalých, kteří během něj vyjadřují svou úctu k zesnulému a zároveň rozloučením vyjadřují vztah i ke svým předkům a kořenům.

Pomůžeme vám s posledním rozloučením s vaším milovaným.

Nonstop převoz zesnulých

 
Zajistíme nonstop převozy po celé ČR, ale i transport ze zahraničí.

Disponujeme třemi pohřebními vozidly značky Volkswagen Transporter 4x4 splňující normy zákona o pohřebnictví.

Doklady pro vyřízení pohřbu

  • občanský průkaz zesnulé osoby (pokud je k dispozici) nebo potvrzení o úmrtí z nemocnice
  • rodný a oddací list zesnulé osoby (pokud je k dispozici)
  • kartičku zdravotní pojišťovny zesnulé osoby
  • oblečení pro zesnulého (kompletní vhodné oblečení mimo obuvi)
  • fotografii na parte (pokud ji chcete použít)
  • občanský průkaz obstaravatele pohřbu

 
Převoz zesnulých Vsetín